Smluvní zdravotní pojišťovny

Máme uzavřeny smlouvy s těmito ZP:

  • 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna

  • 201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

  • 205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

  • 207 - Oborová zdravotní pojišťovna

  • 211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

 

Jak změnit zdravotní pojišťovnu?

Právo pojištěnce na výběr zdravotní pojišťovny je zakotveno v § 11 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění. 

Právo na výběr pojišťovny nelze použít při narození dítěte, protože dnem narození se dítě stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, 

u níž je pojištěna matka dítěte. Po novele zák. č.  48/1997 Sb. zákonem č. 200/2015 Sb. mohou od 1. září 2015 pojištěnci změnit zdravotní 

pojišťovnu jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí, tedy k 1. 1. a 1. 7. Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec 

(zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník) povinen podat v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícímu tomu, ve kterém 

má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. To znamená, že pokud bude chtít pojištěnec změnit 

zdravotní pojišťovnu k 1. 1., musí podepsanou přihlášku podat u nové zdravotní pojišťovny v období od 1. 7. do 30. 9. a bude-li chtít změnit zdravotní 

pojišťovnu k 1. 7., pak musí podat přihlášku v období od 1. 1. do 31. 3.  Nadále platí, že přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze 

jednu v kalendářním roce. K případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtěVíce zde: http://www.jormedika.cz/zdravotni-pojistovny/

 

Kontakt

MUDr. Dominik Bláha s.r.o. Dr. Milady Horákové 10
Znojmo
66902
Mobil: 775 425 308 (pouze v naléhavých případech)
primárně prosím pište na email či používejte aplikaci Medevio